Betriebsschließung und Europäischer Betriebsrat

Sachgebiet § 111 BetrVG
Quelle Cour d’Appel de Versailles, Urteil v. 7.5.1997 – Urt. Nr. 308, Reg. Nr. 2780/97.
Akz. Cour d’Appel de Versailles, Urteil v. 7.5.1997 – Urt. Nr. 308, Reg. Nr. 2780/97.
Inhalt Betriebsschließung und Europäischer Betriebsrat
Gericht/Jahr Cour d’Appel de  Versailles 1997

Schreibe einen Kommentar